Úvodní stránka

Klempířské prvky

Klempířskými prvky rozumíme žlaby, svody, úžlabí, lemování komínů, zdí a nadezdívek, parapety vikýřů apod. Výměny těchto prvků znamenají mnohdy částečné rozebrání střechy proto je vhodné, aby životnost klempířských prvků korespondovala s životností střešní krytiny.


Nejčastěji používané materiály a jejich vlastnosti


  • Měd, vysoká životnost, není nutná údržba, vysoká pořizovací cena
  • Titanzinkový plech, vysoká životnost, není nutná údržba, vysoká pořizovací cena
  • Pozinkovaný plech, nižší životnost (koroduje), nutnost ošetřování nátěrem, nízká pořizovací cena
  • Hliník, vysoká životnost, nedá se letovat
  • Poplastované ocelové plechy, volba z několika druhů barev, nedají se letovat, při poškození plastové vrstvy ocelové jádro koroduje